Zarządzanie projektami – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 9-10 czerwca oraz 21-22 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy I AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.

Cele sesji

  • ujednolicenie siatki pojęciowej
  • zapoznanie z elementami zarządzania projektami w administracji publicznej
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia i finalizowania projektów w administracji publicznej

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje treści dotyczące definiowania: projektu, programu i portfela oraz różnicę  pomiędzy  projektem/programem, a działalnością stałą w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają sposób przygotowania uzasadnienia społeczno-ekonomicznego projektów, definiowania celów, rezultatów i korzyści; nauczą się planowania projektów wg modeli kaskadowych i zwinnych oraz zasad tworzenia struktury podziału prac; poznają strategie i struktury organizacyjne projektu, jak tzw. ”cykl życia”, oraz „model fazowy”. Sesja przygotuje również do identyfikowania i zarządzania ryzykiem (analiza jakościowa i ilościowa oraz metody reakcji na ryzyko). Prowadzący zapozna uczestników z przykładami projektów realizowanych w administracji publicznej oraz metodami analizy interesariuszy projektu i ich oczekiwań.

Program II sesji obejmuje treści dotyczące planowania projektu pod względem alokacji zasobów, jego budżetowania i zarządzania płynnością projektu w  administracji publicznej.

Uczestnicy poznają także sposoby dokumentowania realizacji projektu – szablony podstawowych dokumentów, oraz metody controllingu projektu (MTA, CTA, metoda wartości wypracowanej) oraz finalnie – dokumentację zamknięcia projektu.

Forma realizacji

Zajęcia będą realizowane zdalnie w dniach 9-10 czerwca 2022, a następnie 21-22 czerwca br. w godzinach 9:00 – 14:00, grupa AZ I.