Rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Ruszyła kolejna tura rekrutacji. Od 2 czerwca do 2 lipca  2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Serdecznie zapraszmy!

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i  University of Public Service (NUPS).

Jeśli chcesz:

 • rozwinąć swoje kompetencje zarządcze,
 • nawiązać kontakt z innymi osobami, które na co dzień stają wobec takich wyzwań jak Ty,
 • poznać doświadczenia w zakresie zarządzania w innych krajach,

ten projekt jest dla Ciebie! To już ostatnia szansa, aby do dołączyć do Akademii Zarządzania.

Cel projektu

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej
 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,

Uczestnicy projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób. Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Forma realizacji

 • 23-dniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy),
 • zajęcia organizowane w Polsce (13 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć),
 • sesje Development Center (pre i post sesja),
 • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center).

Program kształcenia

Program kształcenia obejmuje następujące obszary:

 • inteligencja emocjonalną i integralne zarządzanie sobą,
 • zarządzanie zespołami,
 • komunikacja z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowanie i inspirowanie pracowników,
 • wystąpienia publiczne,
 • przywództwo adaptacyjne,
 • zarządzanie zmianą,
 • etyka,
 • metody angażowania użytkowników z wykorzystaniem metody design thinking.

Więcej o programie na stronie projektu: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/program/program-ksztalcenia/

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Akademii Zarządzania:

 • piątek 11 czerwca 2021 r., godz. 10:00
 • środa 16 czerwca 2021 r., godz. 15:00
 • środa 23 czerwca 2021 r., godz.11:00

Rejestracja na spotkania na stronie Akademii Zarządzania.

Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie: 02.06-02.07.2021 r., w elektronicznym systemie zgłoszeń na stronie projektu:  https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/rekrutacja-2/rekrutacja/

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Akademii Zarządzania, w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy!