Aktualności

W dniach 27.02-03.03 2023 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa VII), biorą udział w II sesji wyjazdowej (Węgry) w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest we współpracy z University of Public Service (UPS), w Budapeszcie.
W dniach 10-11 stycznia 2023 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się piąta sesja krajowa dla grupy VII. Temat spotkania: Metody angażowania użytkowników  w tworzenie usług publicznych.
W dniach 13-14 grudnia 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się czwarta sesja krajowa w KSAP dla grupy VII. Temat spotkania: Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym i Etyka w służbie publicznej.
W dniach 25-26 października 2022 r. zrealizowana została druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP dla grupy VII. Sesja poświęcona była tematowi: „Wystąpienia publiczne”. Program Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: • język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych, • narzędzia zarządzania audytorium, • język ciała, siła
W dniach 11-12 października br. odbyły się sesje online dla grup I i II w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.