na zdjęciu ręce ułożone na sobie obok napis Akademia Zarządzania

Aktualności

Ruszyła kolejna tura rekrutacji. Od 2 czerwca do 2 lipca 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Serdecznie zapraszmy!
Sesją wprowadzającą online w dniu 26 maja br. rozpoczynają się zajęcia dla grup V, a następnie w dniu 27 maja br. uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC), również w trybie zdalnym.
W dniu 11 maja br., grupy III i IV w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology online. Na zakończenie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.
Znamy już wyniki III tury rekrutacji do projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.