Aktualności

W dniu 12 maja planowana jest inauguracja zajęć oraz Wprowadzenie do DC, a następnie w dniach: 13 maja br. uczestnicy projektu wezmą udział w Pre-sesji Development Center (DC), a 2-3 czerwca br. odbędzie się dwudniowa sesja - Warsztat budowania zespołu. 
W dniu 28 kwietnia br., grupy V i VI w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology.
W dniach 5-6 kwietnia 2022 r. zrealizowana została post – sesja Development Center (grupy V i VI), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.
W dniach 21-25 marca 2022 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa VI), biorą udział w II sesji wyjazdowej (Węgry) w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest we współpracy z University of Public Service (UPS), w Budapeszcie.
W dniach 22-25 lutego 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest dodatkowa sesja dla grup 5 i 6, z zakresu zarządzania projektami. Jest to pierwsza z dwóch sesji poświęconych temu tematowi.