Aktualności

W dniach 30.05-03.06.2022 r. uczestnicy grupy V projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, biorą udział w sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w University of Public Service (UPS).
W dniach 17-18 maja br. realizowana jest pierwsza, z dwóch sesji online dla grupy IV AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej.
W dniu 12 maja planowana jest inauguracja zajęć oraz Wprowadzenie do DC, a następnie w dniach: 13 maja br. uczestnicy projektu wezmą udział w Pre-sesji Development Center (DC), a 2-3 czerwca br. odbędzie się dwudniowa sesja - Warsztat budowania zespołu. 
W dniu 28 kwietnia br., grupy V i VI w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology.
W dniach 5-6 kwietnia 2022 r. zrealizowana została post – sesja Development Center (grupy V i VI), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.