Aktualności

W dniach 25-26 października 2022 r. zrealizowana została druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP dla grupy VII. Sesja poświęcona była tematowi: „Wystąpienia publiczne”. Program Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: • język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych, • narzędzia zarządzania audytorium, • język ciała, siła
W dniach 11-12 października br. odbyły się sesje online dla grup I i II w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.
W dniach 04-05.10.2022 r. odbywa się, pierwsza sesja z pięciu zaplanowanych krajowych sesji szkoleniowych dla grupy VII, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tematem sesji jest zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej.
W dniach 12-16.09.2022 r., uczestnicy grupa VII projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, bierze udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych, realizowanych we współpracy z Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).
W dniach 13-14 września oraz 27-28 września br. realizowana jest sesja online dla grupy II AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.