na zdjęciu ręce ułożone na sobie obok napis Akademia Zarządzania

Aktualności

Zarządzanie zmianą – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I sesja krajowa online)
W dniach 12-16.10.2020 r . oraz 19-23.10.2020 r. dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, będą brały udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych online, realizowanych przez Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).
W dniach 29.09.-02.10.2020 r. w KSAP odbędzie się kolejna sesja w ramach projektu - Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tym razem grupy 3 i 4 spotkają się na sesji - Warsztat budowania zespołu.
Wspólną sesją w KSAP w dniu 9 września br. rozpoczynamy zajęcia dla grup III i IV, a następnie w dniach 10-11 września br. uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC).