Aktualności

W dniu 11 maja br., grupy III i IV w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology online. Na zakończenie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.
Znamy już wyniki III tury rekrutacji do projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.
POST- SESJA DEVELOPMENT CENTER I COACHING W AKADEMII ZARZĄDZANIA
Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w projekcie,  które ze względu na sytuację epidemiczną nie mogły we wcześniej wskazanym terminie złożyć zgłoszenia, termin rekrutacji zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.  Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty do projektu w terminie do 19.03.2021 r., mogą  do 9 kwietnia 2021 r., dokonać zmian
W marcu br. (01-02 i 10-12.03.2021 r. oraz 08-09. i 24-26.03.2021 r.), dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, będą brały udział w tygodniowych zdalnych zajęciach szkoleniowych, realizowanych przez National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS).