Aktualności

Druga sesja krajowa w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej.
Tematyką pierwszej szkoleniowej sesji krajowej w KSAP jest „Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej”.
W ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, w dniach 3-7 i 10-14 czerwca 2019 r. w Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) odbywają się szkolenia dla grupy 40 uczestników projektu
W dniach 23-24 maja 2019 r. w KSAP odbędzie się warsztat budowania zespołu dla 40 uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.